Tento web není aktualizován od roku 2012

DUHA JASMÍN

Je základním článkem, dužinou (tj. oddílem) neziskového občanského sdružení zabývajícího se přípravou a realizací programu pro děti a mládež. Důležitá je pro nás vysoká otevřenost našich akcí a snaha o maximální jejich dostupnost i pro děti se znevýhodněnou startovní pozicí, zranitelnější, sociálně nezralé. Mohou to být děti méně úspěšné ve škole, v kroužcích, kolektivu vrstevníků a podobně. Náš program je vždy šitý na míru podle možností a schopností skupiny dětí. Duha Jasmín je základní článek - dužina č. 40 občanského sdružení Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, činného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení Duha je registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VSP/1-3 086/90-R ze dne 7.11.1990.

(celý text prezentace zde (PDF formát))