Tento web není aktualizován od roku 2012
MODEL DLOUHODOBÉHO PROGRAMU V IPPP
Realizátor: Mgr. Martin Krajča
Název organizace: PPP Brno
Název programu: Skupina pro žáky ohrožených výukovým selháním
1.Název programu: Skupina pro žáky SŠ ohrožených výukovým selháním
2.Popis:Skupina se zaměřuje na podporu žáků SŠ, kteří jsou ohroženi částečným nebo komplexním výukovým selháním. Skupina je určena žákům, kteří chtějí zlepšit svou problémovou situaci.
3.Východiska: Žáci středních škol (případně jejich rodiče či učitelé) se na nás obrací se zakázkou řešení jejich komplexního, nebo částečného výukového selhávání. Při jednom nebo dvou individuálních setkání nejsme schopni těmto klientům efektivně pomoci. I když mnohdy víme jak. Na základě diagnostiky jejich rozumových schopností, poruch učení a specifických studijních předpokladů, zjištění jejich postojů a motivace pro školu a domácí přípravu, případně vztahů s učiteli a rodiči už většinou víme, které kroky by v dané situaci mohly vést k nápravě. Naše doporučení ale nefungují, nejsou klienty akceptovány. Klienti je většinou a) brzy zapomenou, b) neberou jako podstatné, c) nemají příležitost si je vyzkoušet v praxi, zažít a nacvičit, tudíž i přes dobrou vůli sami nevědí, jak je realizovat, d) při jednom nebo dvou setkáních chybí osobní vztah pro poskytování takovýchto doporučení a v zásadě i nepříjemných opatření, – žáci nás často neberou příliš vážně, případně nás vnímají podobně jako vyhrožující pedagogy, nebo rodiče, které brzy odezní a zase budou mít klid.
Ačkoliv výukové selhání u žáka na SŠ může být z více důvodů, výchozím předpokladem je, že právě ve skupinové a pravidelnější společné práci lze hlavní překážky a ohrožení ve výuce u žáků zachytit a překonat. Navíc při společné práci s podobně situovanými žáky lze čerpat z výměny osobních zkušeností jednotlivých účastníků.
4. Cíle: Snahou bylo zlepšit a zefektivnit stávající dovednosti žáků, zejména v oblasti vyšší výtěžnosti učení a přípravy do školy, střízlivějšího náhledu na svůj vlastní školní výkon, celkový přístup k učení a motivovanost, zefektivnit mentální kapacitu žáků.

MODEL DLOUHODOBÉHO PROGRAMU V IPPP

Realizátor: Mgr. Martin Krajča

Název organizace: PPP Brno

Název programu: Skupina pro žáky ohrožených výukovým selháním

Popis: Skupina se zaměřuje na podporu žáků SŠ, kteří jsou ohroženi částečným nebo komplexním výukovým selháním. Skupina je určena žákům, kteří chtějí zlepšit svou problémovou situaci.

Východiska: Žáci středních škol (případně jejich rodiče či učitelé) se na nás obrací se zakázkou řešení jejich komplexního, nebo částečného výukového selhávání. Při jednom nebo dvou individuálních setkání nejsme schopni těmto klientům efektivně pomoci. I když mnohdy víme jak. Na základě diagnostiky jejich rozumových schopností, poruch učení a specifických studijních předpokladů, zjištění jejich postojů a motivace pro školu a domácí přípravu, případně vztahů s učiteli a rodiči už většinou víme, které kroky by v dané situaci mohly vést k nápravě...

Cíle: Snahou bylo zlepšit a zefektivnit stávající dovednosti žáků, zejména v oblasti vyšší výtěžnosti učení a přípravy do školy, střízlivějšího náhledu na svůj vlastní školní výkon, celkový přístup k učení a motivovanost, zefektivnit mentální kapacitu žáků.

(celý text zde (PDF formát))