Tento web není aktualizován od roku 2012

PREZENTACE SKUPINY PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY PRO PRAHU 5

PhDr. Pavla Bubleová
Mgr. Denisa Červinková
Mgr. Karla Koubová
Mgr. Jana Sláčíková

Prezentace skupinových forem práce s dětmi mladšího školního věku, Letní startovací tábor - navazující program na průběžnou individuální a skupinovou práci s dětmi s SPU a ,,PCH"

celý text prezentace zde (PDF formát)