Tento web není aktualizován od roku 2012

DLOUHODOBÉ INTERVENČNÍ SKUPINY PRO KLIENTY

Drahomíra Jucovičová, PPP pro Prahu 1, 2 a 4

Ýčko – celoroční kurz určený pro žáky se specifickými poruchami učení. Kurs se zaměřuje na pomoc při orientaci v české gramatice, vytváření a pochopení jeho struktury, zpřehledňování učiva, na tvorbu vlastních gramatických portfólií atd.

Neposeda – uzavřený kurz pro rodiče s dětmi s ADHD. Cílem kurzu je z pohledu rodičů porozumění odlišnostem v chování dítěte s ADHD, hledání vhodných výchovných postupů, seznámení se s možnostmi ovlivnění typických projevů ADHD. Prostor je věnován i efektivním strategiím učení při domácí přípravě, možnostem efektivní komunikace s dítětem aj. Velkým přínosem je i to, že se v rámci kurzu setkávají rodiče s obdobnými problémy, že mají možnost vzájemného sdílení a výměny zkušeností.

celý text zde (PDF formát)