Tento web není aktualizován od roku 2012

RODIČOVSKÉ SKUPINY V PPP V PRAZE 6

PhDr. Kateřina Fidrhelová

Projekt rodičovských skupin je vázán na projekt skupin dětských a probíhá u nás již šestým rokem. Vychází z hypotézy, že chování dětí, které navštěvují z důvodů obtíží v chování dlouhodobou terapeutickou skupinu, se může snáze upravit, pokud na skupinu dochází i rodič. Vazba mezi rodičem a dítětem, která je tu zjevná a viditelná, se může ještě posílit. Rodič i dítě mohou objevit při společné práci, která je 1x za 4 týdny, nové dimenze vztahu, mohou se navzájem překvapit projevenými vlastnostmi, které jsou pro obě strany nové, překvapivé. Zatímco dítě pracuje s terapeuty ve skupině svých vrstevníků, rodič má možnost diskutovat své názory a sdílet své pocity spolu s ostatními rodiči rovněž s dvojicí terapeutek.

celý text zde (PDF formát)