Tento web není aktualizován od roku 2012

ANALÝZA PORADENSKÝCH SLUŽEB A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S PAS

Zpracovala: PaedDr. Hana Šmejkalová

současné době u nás není přesnější údaj o počtu osob s poruchami autistického spektra
(dále PAS) k dispozici, dosud není prováděna systematická evidence. Prevalence bývá
udávána v závislosti na posuzovacích kritériích v rozmezí 2-20/10000, moderní
epidemiologické studie se ale spíše přiklánějí k počtu 15-20 případů autismu na 10000
narozených dětí s méně výraznou převahou mužů. V říjnu letošního roku na IX.
mezinárodním kongresu Autismus-Europe v Catanii byl zveřejněn údaj epidemiologické
studie z Evropy, uvádějící až 60 dětí s poruchami autistického spektra z 10000. Vzrůstající
počet jedinců s diagnostikovanými poruchami autistického spektra si vyžaduje stálé
rozšiřování a zkvalitňování služeb nejen pro jedince samotné od jejich dětství až do
dospělosti, ale systematická podpora je nutná i pro rodiny, pedagogy a další zainteresované
subjekty.
Úkoly týkající se zajišťování fungujícího systému, podporujícího kvalitu poradenských služeb
a vzdělávání klientů s poruchami autistického spektra (dále PAS) začal IPPP ČR plnit již
v roce 2001 a tento úkol je stále aktuální.
V současné době u nás není přesnější údaj o počtu osob s poruchami autistického spektra (dále PAS) k dispozici, dosud není prováděna systematická evidence. Prevalence bývá udávána v závislosti na posuzovacích kritériích v rozmezí 2 – 20/10000, moderní epidemiologické studie se ale spíše přiklánějí k počtu 15–20 případů autismu na 10000 narozených dětí s méně výraznou převahou mužů. V říjnu letošního roku na IX. mezinárodním kongresu Autismus-Europe v Catanii byl zveřejněn údaj epidemiologické studie z Evropy, uvádějící až 60 dětí s poruchami autistického spektra z 10000. Vzrůstající počet jedinců s diagnostikovanými poruchami autistického spektra si vyžaduje stálé rozšiřování a zkvalitňování služeb nejen pro jedince samotné od jejich dětství až do dospělosti, ale systematická podpora je nutná i pro rodiny, pedagogy a další zainteresované subjekty. Úkoly týkající se zajišťování fungujícího systému, podporujícího kvalitu poradenských služeb a vzdělávání klientů s poruchami autistického spektra (dále PAS), začal IPPP ČR plnit již v roce 2001, a tento úkol je stále aktuální.

 

Celý text studie k dispozici zde (PDF formát)