Tento web není aktualizován od roku 2012
Resortní projekt MŠMT č. 12 v kalendářním roce 2010
IPPP ČR
Dlouhodobé intervenční skupiny v PPP
Závěrečná zpráva z projektu

IPPP ČR – DLOUHODOBÉ INTERVENČNÍ SKUPINY V PPP - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU

Resortní projekt MŠMT č. 12 v kalendářním roce 2010

Odborný garant: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová

Zpracovali: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Mgr. Lucia Nováková, Ondřej Mýtina (zpracování dat)

Cílem projektu je zmapovat možnosti a skutečný stav v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti poskytování dlouhodobých terapeutických služeb. Speciálně se projekt zaměřuje na zmapování modelů skupinové terapie, které jsou v PPP po celé republice realizovány. Pilotní orientační mapování terénu prokázalo (na Poradenských dnech 2009), že PPP často skupinovou terapii pro žáky 1. a 2. stupně a studenty SŠ realizují, není však zřejmé, v jaké míře a jakých modelů terapie je využíváno. Projekt si klade za cíl zmapovat aktuální situaci, zorganizovat dvě setkání pro psychology a speciální pedagogy z PPP, kde by mohli sdílet své zkušenosti a dozvědět se o nových trendech ve skupinovém poradenství. Závěrem projektu by mělo být vytvoření manuálu dobré praxe vedení skupin v PPP.

celý text závěrečné zprávy z projektu zde (PDF formát)