Tento web není aktualizován od roku 2012

SEBEPOSUZOVACÍ  ŠKÁLA DĚTSKÉ DEPRESIVITY CDI

(Určeno pro psychology SPC.)
lektorka: PhDr. Pavla Cimlerová
počet hodin: 4
termíny:

19. 10. 2011

uzávrka přihlášek: 3. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, Praha 9

kód programu:

1006A/2011
odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Kurz seznámí účastníky s postupy v diagnostice depresivního syndromu v dětství jakožto interdisciplinárního procesu. Představí základní diagnostická kritéria s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. Dále vyškolí účastníky v administraci diagnostického nástroje Sebeposuzovací škála dětské depresivity a v interpretaci jeho výsledků. Kurz bude doplněn o prezentaci zkušeností z praxe a rozbor případových studií včetně diferenciální diagnostiky.
popis metody: Sebepouszovací škála dětské depresivity CDI, T-94 pro děti od 7 do 17 let obsahuje běžnou (27 položek) a zkrácenou (10 položek) verzi škály. Umožňuje zhodnocení dle 5 subškál, vyhodnocuje současný stav či změnu stavu nálady.