Tento web není aktualizován od roku 2012

ŠKÁLA ZJEVNÉ ÚZKOSTI PRO DĚTI CMAS

(Určeno pro psychology SPC.)
lektorka: PhDr. Pavla Cimlerová
počet hodin: 4
termín:

19. 10. 2011

uzávrka přihlášek: 3. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, Praha 9
kód programu:

1007A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková

obsah kurzu: Kurz seznámí účastníky se symptomy úzkosti a úzkostnou poruchou v dětství, dále s diagnostikou úzkostných poruch v kontextu komplexní diagnostiky. Představí specifika vyšetření úzkostných dětí. Dále účastníky vyškolí v administraci diagnostického nástroje Škála zjevné úzkosti pro děti a v interpretaci jeho výsledků. Popis metody: Škála zjevné úzkosti pro děti CMAS, T-112 je standardizovaný nástroj určený pro zjištění míry anxiozity u dětí ve věkovém rozmezí 9–14 let. Je tvořena 42 položkami zjišťujícími míru anxiozity a 11 položkami tv. lži škály. CMAS umožňuje mimo jiné analyzovat získané skóre ve vztahu ke školní úspěšnosti.