Tento web není aktualizován od roku 2012

DIAGNOSTIKA POZORNOSTI JAKO SOUČÁST PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ. UŽÍVÁNÍ TESTU POZORNOSTI D2

(Určeno pro psychology SPC.)
lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 4
termín:

2. 11. 2011

uzávrka přihlášek: 13. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, Praha 9
kód programu:

1013A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková

obsah kurzu: Kurz nabídne vhled do problematiky diagnostiky pozornosti v kontextu komplexního psychologického vyšetření. Seznámí účastníky s administrací a interpretací výsledků Testu pozornosti d2 a se zásadmi jeho užití. Kurz bude doplněn o prezentaci případových studií a zkušeností z praxe. Popis metody: Test d2 je standardizovaným testem pro měření tempa a pečlivosti pracovního výkonu, umožňuje zhodnocení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace. Test d2 má široké využití v oblasti výchovného a pedagogického poradenství, profesního poradenství a je vhodný i pro diferenciální diagnostiku ADHD/ADD.