Tento web není aktualizován od roku 2012

DIAGNOSTIKA PAMĚTI JAKO SOUČÁST PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ. UŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÉHO TESTU UČENÍ

(Určeno pro psychology SPC.)
lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 4
termíny:

2. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 13.10. 2011
místo:

IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

kód programu:

1014A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková

obsah kurzu: Kurz nabídne vhled do problematiky neuropsychologických zkoušek a diagnostiky paměti jako takové. Seznámí účastníky s administrací a interpretací výsledků Paměťového testu učení a zasadí jeho užití do kontextu komplexní diagnostiky. Kurz bude doplněn o prezentaci případových studií a zkušeností z praxe. Popis metody: Paměťový test učení, T-95 pro děti od 9 do 14 let vychází z neuropsychologické zkoušky CVLT a zjišťuje kapacitu krátkodobé a dlouhodobé verbální paměti, dále pak křivku učení, poruchy představ a vybavování. Má široké využití, např. v diagnostice poruch učení, diferenciální diagnostice poruch paměti, organického oslabení CNS, demence, následků úrazů aj.