Tento web není aktualizován od roku 2012

DIAGNOSTIKA RODINY VE ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH. UŽÍVÁNÍ TESTU RODINNÝCH VZTAHŮ

(Určeno pro psychology SPC a PPP.)
lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 6
termín:

24. 11. 2011 – pro psychology SPC

uzávěrka přihlášek: 7. 11. 2011
kód programu:

1019A/2011

místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
termín:

6. 12. 2011 – pro psychology PPP

uzávěrka přihlášek: 15. 11. 2011
kód programu:

1020A/2011

místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Kurz seznámí účastníky se způsoby administrace a interpretace Testu rodinných vztahů (metodiky Bene-Anthony) v kontextu dalších diagnostických postupů zaměřených na rodinu a v kontextu komplexní diagnostiky. Výklad bude doplněn prezentací četných případových studií a zkušeností z praxe. Popis metody: Test rodinných vztahů, T-210 pro děti od 3 do 14 let je upravenou metodikou J. E. Anthonyho a E. Beneové, která se zaměřuje na šetření kladných a záporných vztahů dítěte k jednotlivým členům rodiny a jejich vztahů k dítěti. Nabízí obraz konstelace citových vazeb uvnitř rodiny a to, jak jsou tyto vazby vnímány dítětem. Test rodinných vztahů je semiprojektivní technikou, přičemž diagnostický proces má formu hry.