Tento web není aktualizován od roku 2012

KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ K TEMATICKO APERCEPČNÍMU TESTU (TAT) A Z NĚJ VYCHÁZEJÍCÍCH

DIAGNOSTICKÝCH METOD

(Seminář je určen pro absolventy kurzů ,,Tematicko apercepční test a z něj vycházející metody" a pro další psychology, kteří již pracují s TAT či AAC.)
lektoři: PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
počet hodin: 8
termín:

13. 12. 2011

uzávěrka přihlášek: 21. 11. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1023A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Účastníci si prohloubí své znalosti a dovednosti v administraci a vyhodnocování výsledků TAT a z něj odvozených metod. Obsahem semináře budou kazuistiky z odborné praxe lektorů a rozbor kazuistik z vlastní odborné praxe účastníků. Předpokládá se, že účastníci si připraví a přivezou své vlastní případové studie.