Tento web není aktualizován od roku 2012

27. června 2011

Informace k novým formulářům posudku k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Nové formuláře posudku k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, které reflektují potřeby a podněty praxe ŠPZ, zatím nejsou vyhotoveny.

Jakmile budou k dispozici, budou všichni proškolení pracovníci ŠPZ neprodleně informováni prostřednictvím e-mailu, ve kterém bude i návod pro elektronické vyzvednutí nového formuláře. Informace o tom, že jsou nové formuláře k dispozici, bude zveřejněna i zde, na webových stránkách IPPP ČR v sekci „MATURITY“. Do té doby vystavujte posudky na stávající formuláře, které jsou nadále platné.

 

9. června 2011

MŠMT vydalo k 8. červnu 2011 dokument Metodické doporučení MŠMT pro zabezpečení maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Celý text je ke stažení zde (PDF formát) nebo k dispozici na webových stránkách MŠMT zde.