Tento web není aktualizován od roku 2012
Vzdělávací nabídka oddělení 2.5 NÚV na 2. pololetí školní roku 2012/13 je k dispozici na www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_v_cr/dvpp/vzdelavaci_nabidka_nuv_leden_cerven_2013.pdf.