Tento web není aktualizován od roku 2012

Publikace IPPP ČR

Základy pedagogiky nadaných nadani.JPGP1010748
Jana Jurášková
překlad: Jana Juřicová, Leona Jelínková
vydání první, Praha: IPPP ČR 2006, ISBN 80-86856-19-4
Publikace je určena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Cena publikace je 100,- Kč
Krátkou anotaci naleznete zde.