Tento web není aktualizován od roku 2012

On-line vzdělávání

T-kurzy Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) jsou určeny studentům SŠ se zájmem o technické a přírodovědné obory. Bližší informace naleznete na http://www.jcmm.cz/cz/e-learningove-t-kurzy/.

Vzdělávací projekt Talnet realizovaný Matematicko-fyzikální falkultou Univerzity Karlovy je určený zvídavým a nadaným žákům a studentům z celé České republiky i ze Slovenska. Zaměřuje se na přírodní vědy a některé technické obory a nabízí různorodé online aktivity doplněné prezenčními setkáními. Stránky věnované tomto projektu naleznete na http://www.talnet.cz/talnet_new.