Tento web není aktualizován od roku 2012

PSANÍ ZPRÁV, ROLE INFORMOVANÉHO SOUHLASU

(Určeno pro pracovníky SPC.)
lektoři: PhDr. Jana Zapletalová, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
počet hodin: 6
termín:

6. 10. 2011

uzávěrka přihlášek: 22. 9. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1004A/2011

odborný garant: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
obsah kurzu: Vedení dokumentace klientů ve školských poradenských zařízeních, obsah a význam informovaného souhlasu, struktura zprávy z vyšetření, správní rozhodnutí. Psaní zpráv a obligatorní diagnózy v SPC.
poznámka: Účastníci by si měli připravit informace o vedení této dokumentace v SPC, ve které pracují.

PSANÍ ZPRÁV, ROLE INFORMOVANÉHO SOUHLASU

(Určeno pro pracovníky PPP.)
lektorky: PhDr. Jana Zapletalová, PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 8
termín:

6. 10. 2011

uzávěrka přihlášek: 22. 9. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1003A/2011

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
obsah kurzu: Vedení dokumentace klientů ve školských poradenských zařízeních, obsah a význam informovaného souhlasu, struktura zprávy z vyšetření, správní rozhodnutí. Psaní zpráv a obligatorní diagnózy v PPP.
poznámka: Účastníci by si měli připravit informace o vedení této dokumentace v PPP, ve které pracují.

PROŠKOLENÍ ODBORNÍKŮ PPP PRO POTŘEBY UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ

ZKOUŠKY U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

(zaměření na žáky se specifickými poruchami učení)

(Určeno pro pracovníky PPP.)
lektoři: Mgr. Iva Kabeláčová, PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 8
termín:

10. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 24. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1012/2011

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
obsah kurzu: Účastníci kurzu získají kompetence k vytváření posudků žáků se specifickými poruchami učení pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazování žáků podle specifických potřeb k maturitní zkoušce, diagnostické postupy, vytváření posudků).

PROŠKOLENÍ ODBORNÍKŮ SPC PRO POTŘEBY UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ

ZKOUŠKY U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

(zaměření na žáky se zdravotním postižením)

(Určeno pro pracovníky SPC.)
lektoři:

Mgr. Iva Kabeláčová, Mgr. Věra Doušová, PaedDr. Pavlína Baslerová, Mgr. Radovan Benda, Mgr. Jana Barvíková, Mgr. Václava Tomická

počet hodin: 8
termíny:

16. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

kód programu:

1018A-1/2011 (zaměření na tělesné postižení)

1018A-2/2011 (zaměření na zrakové postižení)

1018A-3/2011 (zaměření na sluchové postižení)

1018A-4/2011 (zaměření na narušenou komunikační schopnost)

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová
obsah kurzu: Účastníci kurzu získají kompetence k vytváření posudků žáků se zdravotním postižením pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazování žáků podle specifických potřeb k maturitní zkoušce, diagnostické postupy, vytváření posudků).

KURZ SEZNAMUJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM TESTU SON-R 2,5-7

(Kurz je určen pro psychology PPP a SPC.)

lektorka: Mgr. Marta Beníčková
počet hodin: 6
termín:

21. 10. 2011 (9.00–16.00 hod.)

uzávěrka přihlášek: 4. 10. 2011
místo: PPP Brno, Kohoutova 4
kód programu:

1008A/2011

lektorka: PhDr. Dana Marková
počet hodin: 6
termín:

31. 10. 2011 (10.00–16.30 hod.)

uzávěrka přihlášek: 13. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1009A/2011

odborný garant: Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
obsah kurzu: Účastníci se seznámí se základy diagnostiky s novým testem z nabídky Testcentra pro věkovou skupinu 2,5–7 let, který je vhodný pro diagnostiku nadaných dětí, ale rovněž například dětí se sluchovým postižením nebo dětí se sociokulturním znevýhodněním. Jedná se o neverbální testovou baterii složenou ze šesti subtestů. V rámci kurzu budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami z kazuistik.