Tento web není aktualizován od roku 2012

Pracovní verze posuzovací škály k vyhledávání nadaných předškoláků doplněná elektronickými materiály k jednotlivým otázkám dotazníku byla vytvořena v rámci projektu MŠ Kopřivnice a je dispozici na stránkách věnovaných tomuto projektu. V novém okně si je otevřete poklikáním na tento odkaz: http://skolky.koprivnice.org/sipvz/dotaznik.html.

Posuzovací škály k vyhledávání kognitivně nadaných žáků na 1. stupni ZŠ

Posuzovací škála chování dětí 1. a 2. ročníků ZŠ a Posuzovací škála chování dětí 3. až 5. ročníků ZŠ jsou určeny pro vyhledávání kognitivně mimořádně nadaných žáků na prvním stupni základních škol jejich učiteli.

Tyto škály zatím nejsou standardizovány, avšak validita jednotlivých položek byla v letech 2009 - 2010 ověřena na čtyřech základních školách, ve kterých probíhá skupinová výuka kognitivně mimořádně nadaných žáků.

U Posuzovací škály chování dětí 1. a 2. ročníků ZŠ tvořilo validizační soubor 297 žáků, z toho 90 mimořádně nadaných, u Posuzovací škály chování dětí 3. až 5. ročníků ZŠ to bylo 345 žáků, z toho 104 mimořádně nadaných. Z důvodu nedostatečného zastoupení mimořádně nadaných žáků 5. ročníků - v době ověřování škály probíhala jejich skupinová výuka pouze na jedné základní škole - nebyla pro tuto skupinu žáků validita prokázána u všech položek.

Elektronické verze škál (uzamčené formuláře ve formátu doc) si otevřete v novém okně nebo uložíte po poklikání na tyto odkazy:

Dotazník pro 1. a 2. ročník
Dotazník pro 3. až 5. ročník

Textová pole formuláře jsou vyznačená podtržením a při jejich vyplňování se automaticky roztahují do potřebné délky.

 

U obou dotazníků popisují jejich jednotlivé položky charakteristické rysy a projevy kognitivně mimořádně nadaných žáků. Jestliže tedy zjistíte, že ve třídě máte žáka, na něhož větší část těchto tvrzení "sedí", je vhodné doporučit jeho vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a tento dotazník přiložit.

 

Vaše případné dotazy a náměty k těmto dotazníkům zasílejte prosím na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .