Tento web není aktualizován od roku 2012

Diagnostika psychologická, speciálně-pedagogická

Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách
Jana Zapletalová a kol.
1. vyd. Praha: IPPP ČR 2006. ISBN 80-86856-29-1
Publikace je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Cena publikace je 150,- Kč.
Anotaci publikace naleznete zde.