Tento web není aktualizován od roku 2012

Publikace IPPP ČR - všeobecně, AKTUÁLNÍ

Aktuálně vychází nové číslo zpravodaje Pedagogicko-psychologické poradenství - číslo 57 - více informací naleznete také zde.


Objednávky publikací:

Publikace vydané IPPP ČR můžete zakoupit dvojím způsobem: můžete si je koupit osobně na našem pracovišti v kanceláři číslo 31 (Mgr. Lukáš Adámek), nebo Vám může být na základě objednávky poslána poštou. Objednávku můžete odeslat listovní poštou (Mgr. Lukáš Adámek, IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9-Prosek), elektronickou poštou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) nebo můžete použít objednávku na našem webu.

Objednáváte-li publikace z titulu právnické osoby (instituce, školy, pedagogického centra, poradny…), je nutné uvést IČO této právnické osoby, v případě registrace daně i DIČ právnické osoby. Objednáváte-li je z titulu fyzické osoby (jednotlivce), prosíme místo údaje IČO, vyplnit datum narození (nikoliv rodné číslo!). Tyto údaje slouží výhradně pro přesnou a rychlou identifikaci odběratele v rámci databáze odběratelů IPPP ČR. V případě, že se adresa pro zaslání publikací liší od fakturační adresy, prosíme také o uvedení této zasílací adresy.
Na základě Vaší objednávky Vám bude vystavena faktura a dle Vámi uvedeného způsobu úhrady (převodem z účtu na účet, složenkou, dobírkou) Vám bude zaslána např. i se složenkou. Po obdržení této faktury proveďte platbu pod příslušným variabilním symbolem uvedeným na faktuře (variabilní symbol = číslo faktury).
Název účtu adresáta: IPPP ČR, Praha 9
Naše bankovní spojení: KB Praha, 19-30838-111/0100
IBAN: CZ801000000190030838111 (slouží pro platby ze zahraničí)

Jakékoliv dotazy, připomínky, ale i nápady prosím směřujte na adresu:
Mgr. Lukáš Adámek
IPPP ČR
Novoborská 372
190 00 Praha 9-Prosek
tel.: 283 881 250 32
fax: 286 884 234
elektronická adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript